×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/04/09 - 10:52
  • بازدید : 45
  • تعداد بازدیدکننده : 36
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری وبینار اخلاق پزشکی- مهارت ارتباطی و رضایت آگاهانه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری وبینار اخلاق پزشکی- مهارت ارتباطی و رضایت آگاهانه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری وبینار اخلاق پزشکی - مهارت ارتباطی و رضایت آگاهانه در دانشگاه  علوم پزشکی  شهید بهشتی 

توسط گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در روز  پنجشنبه 14/4/1403 ساعت 19لغایت 22 برگزار میگردد. 

ثبت نام از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی  دارای  2.5  امتیاز باز آموزی  و شناسه برنامه 216456

 

  • گروه خبری : اخبار
  • گروه خبری : 143940
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست